Cung điện Potala có đặc điểm ba cây gì nổi bật

Submitted by on Jul 12, 2018

Cung điện Potala

được xem là biểu tượng của chính thể Tây Tạng vào thời điểm khi quốc gia vừa thống nhất dưới sự cai trị của các đức Đạt-lai Lạt-ma Phật giáo, đã thực hiện chức năng ấy ở mức thán phục và tạo ra hình ảnh biểu tượng thị giác tinh túy của Tây Tạng đối với người ngoài và hình ảnh này được thể hiện qua nhiều nhóm khác nhau trong yêu sách đòi quyền kiểm soát đối với Tây Tạng. Đồng thời, cung điện còn giúp chúng ta liên tưởng nguồn gô’c An Độ của Phật giáo Tây Tạng, trong thực tế được sự hậu thuẫn của Mòng Cổ dể làm cho việc thi công trở thành khả thi và trang hoàng kiến trúc kiểu Trung Hoạ ba cây.

may loc khong khi (17)

>> TẤT TAY CÁ ĐỘ

Bất châ’p

một số lần bị bao vây trong thời gian ngắn, và nguy cơ thường xụyên xảy ra động đất và hoả hoạn, thiệt hại cho – Cách mạng văn hoá, cung điện Potala chưa hề’’bị tàn phá nghiêm trọng và nói chung thường được duy tu ‘hợp lý nên đến nay vẫn giữ được gần như nguyên vẹn toàn bọ kiến trúc của IỊÓ.

>> Xem thêm: được biểu diễn trong các dịp lễ

Leave a Comment